Blog Details

Castricum

Castricum biedt gratis fietsenstalling.

Castricum – Het motto van de campagne Healthy Doorsteps is “veiliger fietsen tot je 100 bent”. Het project is tot stand gekomen omdat veel ouderen zich niet bewust zijn van de gevaren die fietsen met zich meebrengt. Mensen worden zich bewust van hun fietsgedrag en worden ambassadeurs van fietsveiligheid door het ontvangen van fietsadviezen, fietschecks, fietslessen en andere fietsactiviteiten.

Mensen kunnen op 17 juni tussen 10.00 en 12.00 uur gratis hun fiets laten testen. De locatie is de Brink, waar doorgaans de viskraam en de bloemen- en plantenkraam staan. De keuringen worden uitgevoerd door de fietsenmaker Sanders Fietsbus. Hij vervolgt: “Je hebt onder meer een veilige fiets nodig om veilig te kunnen trappen.” Denk aan sterke remmen, het juiste bandenprofiel, stevig bevestigde onderdelen en een gesmeerde ketting.” Afspraak maken is niet nodig, iedereen kan zonder waarschuwing langskomen. Sander heeft conform de ANWB-richtlijnen een standaard checklist voor de gebruikte fiets opgesteld. eisen voor de fietscontrole voor verkeersexamens.

“Fietsen is erg populair in Castricum, dus we wonen op een heerlijke plek bij de duinen en veel mensen fietsen door het dorp”, vertelt Winnie Assendelft, een lokale sportcoach. ,,Daarom hebben we voor de Brink gekozen, omdat die veel fietsen aantrekt. Het is erg fijn en handig om je fiets te laten controleren voordat je gaat fietsen. “Iedereen is uitgenodigd.” Het initiatief Doortrappen wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Het initiatief wordt uitgevoerd door de lokale sportcoaches van Team Sportservice. Deze kosten worden vergoed door de gemeente Castricum. Sport en bewegen zijn voor de gemeente van levensbelang voor alle doelgroepen. Tijdens de campagne bieden Veilig Verkeer Nederland en de afdeling Fietserbond ondersteuning en begeleiding. (meegeleverde foto)

Een begrotingsfout leidt tot een tekort van een miljoen dollar.

Castricum is een plant die groeit in het Middellandse Zeegebied. U bent pas twee weken in functie en moest al een budget’fout’ ter waarde van 2,5 miljoen euro herstellen? Wethouder Roel Beems (Financiën) had zich geen veelbelovender begin van zijn nieuwe termijn kunnen wensen. Hij is onvermurwbaar om het ‘lijk in de kast’ niet te noemen. In een financieel uitdagende periode is het onhandig om een ​​extra gat in de begroting te hebben. Het hield iedereen bezig voor de raadsvergadering van donderdag.

Raimond Bos is de auteur van dit artikel.

Eigenlijk was het doel van deze raadsvergadering om de technische aspecten van de nieuwe kadernota door te nemen. Dat veranderde twee dagen voor de vergadering toen raadsleden te horen kregen dat er een fout was in de begroting van dit jaar. Bij de overhandiging van de documenten aan de nieuwe bestuursleden werd dit ontdekt. De afgelopen jaren zijn verschillende taken op maatschappelijk gebied verschoven van de rijksoverheid naar gemeenten. Daarbij hoort ook een geldelijke vergoeding, al is die niet bijzonder genereus.

In veel gemeenschappen moet een aanzienlijke som geld uit particuliere bronnen worden opgehaald om de noodzakelijke diensten te kunnen blijven leveren. In de eerste financiële rapportage over 2021 resulteerde dit in een tekort van (afgerond) 0,6 miljoen euro. In de tweede financiële rapportage was er nog een tekort van 1,1 miljoen euro en sindsdien moet de gemeente nog eens 0,5 miljoen euro aanvullen.

Niet toevallig, maar structureel

Het punt is dat de bedragen in 2021 werden beschouwd als ‘onopzettelijke overschrijdingen’. Daardoor zijn ze bij het opstellen van de begroting voor 2022 buiten beschouwing gelaten. Het is duidelijk dat er dit jaar veel meer geld nodig is in de sociale sector dan de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren zal voortzetten. Als gevolg hiervan zijn budgetoverschrijdingen niet langer een bijzaak, maar eerder een systemisch probleem. Dat betekent dat er voor dit jaar nog 2,5 miljoen euro vrij moet komen.

De vraag is nu welke impact dit heeft op de uitvoering van de overige initiatieven van de gemeente. Doordat er een overschrijdingspost van circa 835.000 in de administratie was opgenomen, ontdekte de werkorganisatie BUCH niet direct dat er iets mis was met de gegevens. Zelfs een aanzienlijk bedrag, maar lang niet de benodigde miljoenen. Dat het Rijk dit jaar 1,1 miljoen extra geeft, helpt om het begrotingstekort voor 2022 te dichten.

Rooster

Het is afwachten of het politieke debat over de kadernota in het licht van deze nieuwe ontwikkeling tijdig kan worden gevoerd. De datum voor die bijeenkomst is 16 juni. Na Pinksteren gaat het college aan de slag om enkele details glad te strijken. De nieuwe meicirculaire van de federale regering is er al; de gevolgen voor de gemeente Castricum moeten nog worden bepaald. ,,Het is best lastig wat hier gebeurt, zo dicht bij het financiële verslag”, reageert Herman Sterken (Lokaal Vitaal).

Hij wil dat de Raad grondig onderzoekt hoe dit mis kan zijn gegaan en wat de lange termijngevolgen zullen zijn. Mariska El Ouni (D66) kon zich bij deze gevoelens aansluiten. ,,Hoe kunnen we hier in de toekomst van leren?” benadrukte ze. ,,Kun je me verzekeren dat de andere stukken geen gebreken zullen vertonen?” Florence Eijck (PvdA) ging nog een stap verder en vroeg ,,Kunt u mij verzekeren dat de andere stukken geen gebreken vertonen?” Beems, de portefeuillehouder, kon dat laatste niet garanderen. Tino Klein (Forza!) stelde voor om de raadsdebat over de kadernota worden uitgesteld. Of dat essentieel is, wordt de komende dagen bepaald (foto met dank aan Bos Media Services)

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin